Flowers

SILENT REBELS

Polish Symbolism around 1900

25 March7 August 2022

➔ Polski

Polish painting at the dawn of the 20th century transports the beholder to a world of myths and legends, dreamlike landscapes, ancient traditions and customs, and the depths of the human soul. In a nation without sovereignty – until its independence in 1918, Poland had been partitioned between Prussia, as well as the Russian and the Austro-Hungarian Empires – a young generation of artists responded to the clarion call of a ‘silent rebellion’. Their mission was nothing less than breathing new life into the art of painting. With their works, they created what was lacking in the political arena: a common identity. They drew inspiration from their own Polish history, culture and natural environment, as well as from the art circles of Munich, Paris, St. Petersburg and Vienna.

For the first time in Germany, the Kunsthalle München presents such a comprehensive exhibition devoted to the flowering of Polish art between 1890 and 1918, comprising 130 important works from public and private collections.

The exhibition was initiated by the Kunsthalle München and is co-organised with the Adam Mickiewicz Institute, the National Museum in Warsaw, the National Museum in Kraków and the National Museum in Poznań.

Find more Information here.

Cisi buntownicy. Polski symbolizm ok. 1900

25 marca - 07 sierpnia 2022

Polskie malarstwo około 1900 roku przenosi w świat mitów i legend, w senne pejzaże, w dawne tradycje i zwyczaje, w głąb ludzkiej duszy. W narodzie bez własnego państwa – Polska była podzielona między Rosję, Prusy i Austro-Węgry aż do uzyskania niepodległości w 1918 roku – młode pokolenie artystów zaczęło odnawiać malarstwo. Swoimi obrazami stworzyli to, czego brakowało na poziomie politycznym: wspólną tożsamość. Inspirację znaleźli we własnej polskiej historii, kulturze i przyrodzie oraz w wymianie ze środowiskami artystycznymi w Berlinie, Monachium, Paryżu, Sankt Petersburgu czy Wiedniu.

Na podstawie około 130 ważnych dzieł z kolekcji publicznych i prywatnych Kunsthalle München po raz pierwszy pokazuje w Niemczech tak obszerną wystawę z czasów rozkwitu sztuki polskiej w latach 1890-1918. Wystawa powstała z inicjatywy Kunsthalle München i jest współorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Wiecej informacji tutaj.

„It is about time that we discover these unknown masters from the golden age of Polish painting.“ – BR2
 
„The Kunsthalle München astonishes us once again with the unfamiliar from a neighbouring country.“ – AZ
 
„With each room one gains a deeper understanding of the Polish soul.“ – Merkur
 
#StilleRebellen #KunsthalleMuc

OK
This website uses cookies.
Please see our Privacy Guidelines for further details.